Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan ja henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen yhdistetty tietosuoja seloste ja informointiasiakirja Studio Teemu Hujasen asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille, henkilökunnalle, palveluntoimittajille ja muille sidosryhmille sekä verkkosivuston käyttäjille.


1. Tiivistelmä henkilötietojen käsittelystä:

Henkilötietojen käsittelijä

Studio Teemu Hujanen
Y-tunnus: 2058240-7
Osoite: Isokatu 15 A 10, 67100 Kokkola
Puh. 040 - 9366 950


Yhteyshenkilö henkilötietoja koskevissa asioissa

Teemu Hujanen
Isokatu 15 A 10, 67100 Kokkola
Puh. 040 - 9366 950
E-mail: studio@teemuhujanen.com

Kenen tietoja käsittelemme?

•Asiakkaat
•Potentiaaliset asiakkaat
•Palveluntarjoajat
•Sidosryhmät
•Henkilökunta
•Työnhakijat
•Verkkosivun kävijät

Mistä saamme tiedot?

•Asiakkaan tiedot saamme asiakkaalta itseltään
•Potentiaalisen asiakkaan tiedot julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä
•Palveluntoimittajan tiedot saadaan tältä itseltään
•Sidosryhmään kuuluvan tiedot tältä itseltään
•Henkilökuntaan kuuluvan tiedot tältä itseltään
•Rekrytointiin osallistuvan tiedot tältä itseltään
•Verkkosivuston käyttäjästä tallennetaan IP-osoite, jos kävijä suostuu ottamaan vastaan evästeen


Kuinka kauan käsittelemme tietojasi?

•Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Asiakkaan kohdalla tämä tarkoittaa asiakkuuden voimassaoloaikaa. Asiakkuuden päätyttyä käsittelemme tietoja esimerkiksi silloin, kun ex-asiakkaalla on maksurästejä 10 vuoden ajan.
•Henkilökunnan tietoja säilytetään työsuhteen päättymisen jälkeen erityislaeissa säädetyllä tavalla, esimerkiksi palkkakirjanpitoa 10 vuotta.
•Rekrytointiin osallistuneen tiedot poistetaan 12 kuukauden kuluessa prosessin päättymisestä.
•Verkkosivujen kävijätietoja säilytetään 26 kuukautta.

Huom! Henkilötietojen säilytysaikoihin vaikuttaa myös esimerkiksi kirjanpitolaki. Kirjanpitolain mukaan tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kirjanpitoaineisto tulee säilyttää kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy. Jos tilikausi on päättynyt esimerkiksi 30.4.2018, tositteita on säilytettävä 31.12.2024 asti.Kirjanpitolaki voi siis aiheuttaa joiltakin osin yllä mainittua pidempiä henkilötietojen säilytysaikoja.

Henkilötietojasi voidaan säilyttää pidempään myös tilanteissa, joissa ne ovat osa erityisen tärkeitä asiakirjoja. Säilytämme 10 vuoden ajan sopimukset ja muut merkitykselliset asiakirjat. Syynä on vahingonkorvausvelvollisuuden vanhenemisaika: velvollisuus yleensä päättyy kymmenessä (10) vuodessa vahingon sattumisesta tai sen havaitsemisesta lukien.

Näitä tietoja käsittelemme

Käsittelemme vain tietoja, jotka olet meille toimittanut, tai joiden käsittelyyn olet antanut suostumuksesi, tai jotka ovat saatavilla julkisesti, esimerkiksi:

•Nimi
•Puhelinnumero
•Sähköpostiosoite
•Postiosoite
•Laskutustiedot
•Työnantaja
•Henkilötunnus
•Valokuva
•IP-osoite
•Ammattinimike

Oikeutesi

Tarkastusoikeus: Voit tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot.
Oikaisemisoikeus: Jos havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.
Suoramarkkinointikielto: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käyttämisen suoramarkkinointiin. Emme luovuta ilman suostumustasi henkilötietojasi tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.
Poisto-oikeus: Jos katsot, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi emme voi poistaa tietoja. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.
Rajoittamisoikeus: Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme tietosuojalainsäädäntöä.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada jäsenrekisteriin talletetut henkilötietosi yleisesti käytetyssä sähköisessä tiedostomuodossa.


Miksi käsittelemme tietojasi?

Studio Teemu Hujanen käsittelee useiden ihmisryhmien henkilötietoja. Pääosin käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoito, palveluiden ja tuotteiden toimituksen mahdollistaminen. Studio Teemu Hujasen yhteistyökumppanit voivat myös kohdistaa asiakkaisiin markkinointia, jos asiakas on tähän suostunut. Muista kuin asiakkaistamme keräämme henkilötietoja, jotka ovat tarpeen yhteydenpitoon näiden henkilöiden kanssa. Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 •Asiakassuhteen hoitaminen
 •Asiakkaiden tilausten käsitteleminen ja hallinnoiminen
 •Markkinointi
 •Sidosryhmätoiminta


Kolmansien osapuolien palvelut

Studio Teemu Hujanen käyttää henkilötietoja jaettaessa ainoastaan laadukkaita palveluntarjoajia, joiden kanssa jaetaan vain välttämätön tieto, jotta palvelu saadaan toteutettua. Kuitenkin, tietyt kolmannet osapuolet, kuten internet palveluiden tarjoajat (palvelintila, sähköposti, pilvipalvelut ja muut tiedostojen välityspalvelut) omaavat omat henkilötietosuoja-asetuksensa kunnioittaen niitä henkilötietoja joita meiltä vaaditaan jaettavaksi, jotta palvelu saadaan toteutettua. Näiden palveluntarjoajien osalta kehoitamme tutustumaan heidän tietosuojaselosteeseensa ymmärtääksesi heidän tapansa käsitellä henkilötietojasi. Näitä kolmansia osapuolia ovat mm:

•Google (sähköposti, pilvipalvelut)
•Smugmug (kotisivut, palvelintila)
•WeTransfer (isojen tiedostojen toimitus)
•Evernote (tietojenhallinta)
•Tilitoimisto Hietasaari & Co (kirjanpito)


Kuinka suojaamme tietosi?

A Manuaalinen aineisto
Rekisterin tietoja säilytetään pääsääntöisesti vain sähköisessä muodossa mutta tietoja saatetaan säilyttää myös paperisessa muodossa rekisterinpitäjän toimitiloissa lukitussa tilassa. Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat.

B Sähköiset tiedot
Rekisterin tiedot on tallennettu ulkoistetun palveluntarjoajan järjestelmiin, jotka on suojattu asianmukaisien suojausohjelmistojen avulla. Rekisterin tietoja voidaan säilyttää myös Studio Teemu Hujasen omissa järjestelmissä. Sisäänpääsy järjestelmiin edellyttää henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ja salasanan syöttämistä. Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat. Järjestelmä on suojattu myös ulkoisilta hyökkäyksiltä mm. palomuurin ja virustorjunnan avulla. Päivitämme selostetta tarpeen vaatiessa ajanmukaisuuden ylläpitämiseksi.


Powered by SmugMug Owner Log In